Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019

Σε ποιους απευθύνεται

Ιστορίες «γραμμένες» από ανθρώπους για ανθρώπους! Όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου αποτελούν το κοινό του συνεδρίου αφού τα ενδιαφέροντα case studies καλύπτουν όλο το εύρος των δράσεων ενός τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Πιο συγκεκριμένα:

    HR Directors HR Managers Heads of HR Operations, Systems, Processes HR Technology and Software Managers HR Business Partners Talent Managers Training & Development Managers Recruitment Managers Compensation & Benefits Managers Payroll Managers Παρόχους Λύσεων Ανθρώπινου Δυναμικού
  • ΧΟΡΗΓΟI
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
AON
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
  • PREMIUM CATERING SERVICES SPONSOR
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR